Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh

Bhí comórtas díospóireachta an Phiarsaigh 2013 sa Mhéanscoil Chnoc na Labhras, An Cuarbhóthar Theas,  Luimneach. Dé luain, 26 Samhain.

Phléigh ar bhfoireann sóisir Rachel Ní Fhlionn, Méabh Ní Fhionucáin, Pádraig Ó Déagadh (rang Foyle) ‘droch-chultúr as ea an popchultúr’. Bhí ár bhfoireann ar son an rúin. D’éirigh linn dul ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile. Ar mbuíochas le Idirbhliain B, C, ranganna Boyne, Súir agus Conn as an tacaíocht go léir a thug siad  dúinn. Ár mbuíochas ar leith le Darren Ó Chinnéide, Isabéal Ní Bhuachalla agus Sorcha Ní Mhaorúnaigh (ár n-ionadaithe).

 Phléigh an foireann sinsir   ‘Tá sé ceart go mbeadh cead ag Seanadóirí agus ag Teachtaí Dála a rogha éadaí a chaitheamh i dTithe an Oireachais!’’ bhí ár bhfoireann i gcoinne an rúin. D’éirigh linn dul ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile.

Menu